تولید و ساخت قطعات پلاستیکی

دنبال ساخت قطعه پلاستیکی هستید؟ با تمکورابر در تماس باشید.

لوله خروج هوا خودرو X33

تولید و ساخت قطعات پلاستیکی

برخی از انواع قطعات پلاستیکی تولید شده توسط گروه تمکورابر

لوله پلاستیک اکسترود
لوله پلاستیک اکسترود
لوله خروج هوا خودرو X33
لوله خروج هوا خودرو X33
درب پلاستیکی بطری
درب بطری
لیوان پلاستیک
لیوان پلاستیک

تولید و ساخت قطعات پلاستیکی