temcorubber logo

لیوان سیلیکونی بچه

به فکر تولید این محصول هستید؟ با تمکو رابر تماس بگیرید.

لیوان سیلیکونی بچه

لیوان سیلیکونی بچه

لیوان سیلیکونی کودک ، یکی از وسایل لازم در سیسمونی بچه ، استفاده از سیلیکون سبب غیر شکننده بودن این لیوان شده و همچنین به دندان های کودک آسیب نمی زند. استفاده از سیلیکون بهداشتی سبب تایید تمامی موارد بهداشتی می شود.

ویژگی های قالب

logo