temcorubber logo

لوازم قنادی سیلیکونی

به فکر تولید این محصول هستید؟ با تمکو رابر تماس بگیرید.

لوازم قنادی سیلیکونی

لوازم قنادی سیلیکونی

قالب سیلیکونی شیرینی پنجره ای که با استفاده از سیلیکون نرم تهیه شده و سبب می شود تا کیک به راحتی از آن خارج شود. قیمت قالب در رده قالب های ارزان است.

ویژگی های قالب

logo