temcorubber logo

قمقمه ی تاشوی سیلیکونی

به فکر تولید این محصول هستید؟ با تمکو رابر تماس بگیرید.

قمقمه ی تاشوی سیلیکونی

قمقمه ی تاشوی سیلیکونی

این قمقمه در حالت جمع شده حجمی معادل 300 سی سی و در حالت باز حجمی معادل 600 سی سی ظرفیت دارد. تاشو بودن و کم جا بودن این قمقمه را مناسب طبیعت گردی و کوه نوری کرده است. به دلیل استفاده از سیلیکون با کیفیت بالا این قمقمه سرد و گرد نشده و تمامی ملاحظات بهداشتی را دارد.

ویژگی های قالب

logo