temcorubber logo

قالب پلاستیک 24 کویته

به فکر تولید این محصول هستید؟ با تمکو رابر تماس بگیرید.

قالب پلاستیک

طراحی و ساخت قالب پلاستیک 24 کویته به همت مجموعه تمکورابر در یک ماه کاری از جنس پلیمر انجام شده است.

ویژگی های قالب

logo