temcorubber logo

قالب بادی با پاشنه متحرک

به فکر تولید این محصول هستید؟ با تمکو رابر تماس بگیرید.

قالب پت پاشنه متحرک

قالب بادی با پاشنه متحرک 330 سی سی دو کویته از جنس پت

ویژگی های قالب

logo