temcorubber logo

اورینگ سوزن انژکتور خودرو

به فکر تولید این محصول هستید؟ با تمکو رابر تماس بگیرید.

اورینگ سوزن انژکتور

اورینگ سوزن انژکتور خودرو

اورینگ سوزن انژکتور خودرو یک قطعه لاستیکی است که خط تولید آن توسط گروه صنعتی تمکورابر به بهره برداری رسیده است. اورینگ های ختولید شده توسط گروه صنعتی تمکورابر را می توانید از وبسایت دیپارت یدک خریداری کنید.

ویژگی های قالب

logo