temcorubber logo

نمونه کارهای قالب لاستیک و سیلیکون

در این صفحه می توانید نمونه کارهای قالب لاستیک و سیلیکون را مشاهده کنید. 

هزینه قالب سیلیکونی چقدر است؟
logo