temcorubber logo

نمونه کارهای بطری بادی پلی اتیلن

در این صفحه می توانید نمونه کارهای بطری بادی پلی اتیلن گروه تمکو رابر را مشاهده کنید. 

بطری ۳۰۰ سی سی پلی اتیلن
logo