temcorubber logo

سیلیکون در دنیای امروز

در این دسته از سری نوشته های تمکورابر سعی داریم کاربردها و محصولات جدید سیلیکونی که در دنیا تولید می شوند را به شما معرفی کنیم.
همچنین اگر شما نیز ایده ای برای تولید محصول سیلیکونی دارید با تمکورابر تماس بگیرید.

فیجت ضد استرس
logo