temcorubber logo

حضور تمکورابر در نمایشگاه اینوتکس 2023​

بدین وسیله از کلیه مخاطبین تمکو رابر دعوت می شود تا از غرفه این شرکت در نمایشگاه اینوتکس 2023 که از تاریخ 19 الی 22 اردیبهشت در پارک فناوری پردیس برگزار می شود ، بازدید فرمایند.
logo